White Box får ansvar för stort Vinnova-projekt med tre vinnväxtvinnare

2018 - 03 - 22

Uppdragsgivare är Paper Province (Värmland) och med i projektet är även RISE Processum (Västernorrland) och Triple Steelix (Dalarna).

Projektet är inriktat mot innovationer som kan bygga det fossilfria samhället. Genom projektet ska de i tidig fas få stöd i form av rådgivning och medel för att testa om innovationen håller för kommersialisering.

White Box har varit med i utvecklingen av processen och kommer hålla samman arbetet mellan de tre klustren, som nu samlas kring gemensam sak – att fler enskilda uppfinnare med resurseffektiva och hållbara idéer ska få ta del av stöd. En enskild uppfinnare kan få verifieringsmedel med maximalt 40 000 kronor.

Läs mer om hur vi jobbar med process- och projektledning