Ständiga förbättringar står i vägen för stordåd

2019 - 03 - 20

Ständiga förbättringar, eller att itterera sina erbjudanden till kund, har de senaste åren snurrat i affärutvecklingssammanhang. Att itterera och testa sina erbjudanden gentemot kund är en förutsättning för att lyckas. Detta är bra (om det görs på rätt sätt) men det kan stå i vägen för större saker.

Vi har samtidigt de bolag som vågar lyfta blicken och se bortom ständiga förbättringar och iställler tänka disruptiv utveckling. Disruptiv kommer från engelskan och jag tycker inte att det finns ett riktigt bra ord på svenska, men att helt förändra förutsättningarna för en bransch och sätta saker och ting på sin spets, det är att arbeta med disruptiv utvceckling. Om vi fortsätter att arbeta med ständiga förbättringar missar vi kanske de riktigt stora möjligheterna. Och ja, ni vet redan hur Spotify förändrade förutsättningarna för en hel bransch, Airbnb osv. Det är inget nytt, men hur applicerar du det i din vardag?

Just nu skriker världen efter disruptiv förändring på flera plan, bl a inom miljöområdet. Ständiga små förbättringar är såklart bra, men det hjälper oss inte att snabbt komma tillrätta med de stora miljöproblemen. Hur skulle vi kunna rädda världen med disruptiv innovation?

Ett sätt är såklart att redan nu tänka sig scenarion där vi kanske är om 20 år när vi, om vi inte förändrar vårt beteende drastiskt, kommer att stå inför. Kanske har vi då en sådan fruktansvärd miljökatastrof att världens ledare bestämmer sig för att förbjuda användning av fossilt bränsle? Stoppa onödig konsumtion? Vilka lösningar kommer då tvingas fram?

Att förbjuda fossilt bränsle helt skulle tvinga fram andra lösningar snabbt. Missförstå mig rätt. Jag menar inte att förbud är lösningen här, jag menar att det är ett verktyg för att försöka förutse vad som kan omkullkasta hela din bransch. Genom att tänka att förutsättningarna helt och hållet förändrades, vad skulle det innebära för din verklighet och hur skulle du kunna skapa nya möjligheter ur det?

Innovationsledning handlar om att våga tänka disruptivt och att ständigt tänka på de stora penseldragen, de små penseldragen är bra och viktiga, men de kan stå i vägen för de riktigt viktiga utmaningarna.