google-site-verification=FNLpKJ1gNo0NqAnx5n8ev36t1VguEl_6Kbpe7rC9t68

Projektledning

MED ENGAGERANDE DRIV

Stora projekt och komplexa processer kräver en erfaren projektledare för att nå såväl mål som resultat. Vi vet att både förutsättningarna och utmaningarna varierar. Ibland är projektledarens viktigaste uppgift helt enkelt att hålla tempot och driva projektet framåt, nästa gång ligger fokus på att vägleda och förhandla fram samverkan mellan många parter som har olika viljor.

Hos White Box får du tillgång till flera duktiga och seniora projektledare med en bredd av branscherfarenheter och specialistkompetenser. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer och hittar rätt kompetens för uppdraget.

Läs mer om White Box tidigare projekt

Läs mer om vårt nätverk