google-site-verification=FNLpKJ1gNo0NqAnx5n8ev36t1VguEl_6Kbpe7rC9t68

Projekt

HÄSTJOBBET - en podd om innovationer och entreprenörskap inom ridsporten

Hästsporten är en av Sveriges största idrotter. Hundratusentals är aktiva varje år. Samtidigt är hästar en mångmiljardindustri som omsätter nästan 100 miljarder kronor per år, bara i Sverige. Vi vill träffa de som lyckats kombinera sitt största intresse med yrkeslivet. I podcasten Hästjobbet träffar programledaren Melinda From entreprenörer och innovatörer som har gått sin egen väg, med målsättningen att ta reda på hur det gick till, vilka tips lyssnaren kan ta med sig – och träffa affärsmänniskorna som gjort DET – kombinerat sitt största intresse med sin karriär!

 

Läs mer

 

ETT HELT LIV MED HÄSTAR OCH EN HEL EVIGHET MED INNOVATIONER LEDDE FRAM TILL ”HÄSTJOBBET”

Podcasten Hästjobbet kom till av att vår VD och tillika hästmänniskan Melinda From saknade en podcast där det diskuterades hästar, företag och innovationer. Hästsporten omsätter nästan 80 miljarder kronor varje år, bara i Sverige.(ref HNS) Den är också ett yrke för mer än 28 000 och i Sverige finns idag mer än 360 000 hästar (mer än antalet kor i landet).

I Hästjobbet träffar Melinda From de som jobbar nära hästar för att ta reda på hur de har lyckats skapa sitt eget drömliv.

Melinda har jobbat med innovationer och entreprenörskap i ett decennium, varit intresserad av hästar ett helt liv och tycker att det måste snackas mer business kopplat till ridsporten. En sport som har en sådan enorm publik, så många utövare och omsätter så otroligt mycket pengar, måste vara en guldgruva för investerare och bjuda på enorma möjligheter för den som vill jobba nära hästar.

Nyfikenhet är en drivkraften bakom den här podden. Häng med in i hästentreprenörskapsvärlden.

https://hastjobbet.com/

 

Genius in ICT – Stiftelsen Compare

IT-branschen i Värmland (och nationellt) består till 78% av män. I framtiden kommer branschen i Sverige att behöva över 60 000 IT-proffs*. I projektet arbetar vi för att ge informations- och kommunikationsföretagen i Värmland en bredare bas att rekrytera från. Projekttid: 170931–180931 (pågår) Finansiärer: Tieto, Sogeti, CGI, ÅF, Region Värmland och Compare

Läs mer
 

Verifiering för hållbar tillväxt – Paper Province

Projektet är inriktat mot innovationer som kan bygga det fossilfria samhället. White Box kommer att hålla samman arbetet mellan tre kluster som nu samlas kring en gemensam sak – att fler uppfinnare med resurseffektiva och hållbara idéer ska få ta del av finansieringsstöd. Projekttid: 180319–190331 (pågår) Finansiärer: Vinnova

Läs mer

Uppdrag

Aktörer i projektet är Triple Stelix (kluster inom stål och verkstadsindustri i Dalarna), RiSE Processum (kluster inom bioraffinaderiutveckling i Västernorrland) och Paper Province (kluster inom skoglig bioekonomi i Värmland). Samtliga kluster är Vinnväxtvinnare. De tre klustren, med Paper Province i spetsen, vill få ett ökat inflöde av innovationer som kan bygga det fossilfria samhället genom att attrahera fler idéer som bygger en bioekonomi. Genom projektet ska innovatörer i tidig fas få stöd i form av rådgivning och medel för att testa om innovationen håller för kommersialisering. Under 1 år ska aktörerna tillsammans ge stöd till över 50 nya innovationer inom skoglig bioekonomi. White Box är projektledare och processledare, har utvecklat modellen tillsammans med Paper Province och kommer driva utvecklingen av det här specifika området tillsammans med samtliga kluster.

LÖSNING

Projektet har precis börjar men snart lanserar en hemsida med mer information. Läs mer om hur vi jobbar med innovationsledning Läs mer om hur vi jobbar med projektledning Läs mer om hur vi jobbar med affärsutveckling