Projekt

HÄSTJOBBET - en podd om innovationer och entreprenörskap inom ridsporten

Hästsporten är en av Sveriges största idrotter. Hundratusentals är aktiva varje år. Samtidigt är hästar en mångmiljardindustri som omsätter nästan 100 miljarder kronor per år, bara i Sverige. Vi vill träffa de som lyckats kombinera sitt största intresse med yrkeslivet. I podcasten Hästjobbet träffar programledaren Melinda From entreprenörer och innovatörer som har gått sin egen väg, med målsättningen att ta reda på hur det gick till, vilka tips lyssnaren kan ta med sig – och träffa affärsmänniskorna som gjort DET – kombinerat sitt största intresse med sin karriär!

Läs mer

Uppdrag

Värmland har Sveriges mest könssegregerade arbetsmarknader. Siffror (från ICT sweden) visar att vi kommer sakna 60 000 IT-proffs om 5 år i Sverige och då duger det inte att IT-näringen inte lyckas rekrytera från hela befolkningen. Inom ramen för Genius in ICT arbetar vi för att öka rekryteringsunderlaget till ICT-näringen. Förkortningen ICT står för ”information and communication technology”.

Lösning

Vi arbetar både med koncept för att locka unga att bli mer intresserade av ICT-näringen, men också med att näringen själv ska arbeta med sin egen attraktivitet gentemot målgruppen. Inom ramen för projektet sitter representanter från alla företag i en arbetsgrupp och vi har också valt att ta in ett advisory board av unga från Klara Gymnasium och IT-utbildningarna på universitetet. Tillsammans har vi valt att fokusera på tre olika inriktningar:

  • Samarbete med Tjejer Kodar
  • Utveckla ett praktikprogram för en årskurs 8 – Future Kit
  • Frukostföreläsningar och seminarier samt en hemsida med tips och trix med olika teman och inspiration riktat till företagen.

Resultat

Projektet är pågående, men vi kan nu visa nedan resultat.

Tjejer kodar
Företaget Tjejer kodar arrangerar kodevent runt om på olika platser i världen. Vi bjöd in dem till Karlstad och fyllde 150 platser på några dagar. Många unga kvinnor kommer att få testa på programmering och kodning under våren 2018. Läs mer här:

https://evening-sessions-karlstad.confetti.events/

Future KIT
Ett praktikprogram för årskurs 8 som vi tog fram som koncept inom ramen för projektet. Fokus låg på att kommunicera något annat än vad som vanligtvis berättas när man pratar om programmering, IT och teknik. Under en vecka får eleverna testa att innovera nya idéer utifrån FN:s hållbarhetsmål. Under veckan ska de sedan bygga sin första web för att kunna visa upp och kommunicera sin idé.

Kunskapshöjande aktiviteter för företagen
Det spelar ingen roll om vi finner hundratals unga tjejer som söker sig till branschen om inte företagen är redo att ta emot dem. Företagen arbetar aktivt och bra med frågorna men de vill alla bli bättre. Därför har vi arrangerat olika frukostföreläsningar och kommer avsluta delen i projektet med en rekryteringskonferens. Vi har också byggt en sida på projektägaren Compares web, med filmer och checklistor som riktar sig till företagen.

Läs mer om projektet:

www.compare.se/geniusinict

Läs mer om hur vi jobbar med process- och projektledning

Läs mer om tjänstedesign

Läs mer om hur vi jobbar med normkritik

Referenser: Magnus Bårdén, VD Compare; Camilla Carlander, konsultchef ÅF Karlstad; Thomas Rosvall, konsultchef på CGI.

Genius in ICT – Stiftelsen Compare

IT-branschen i Värmland (och nationellt) består till 78% av män. I framtiden kommer branschen i Sverige att behöva över 60 000 IT-proffs*. I projektet arbetar vi för att ge informations- och kommunikationsföretagen i Värmland en bredare bas att rekrytera från.

Projekttid: 170931–180931 (pågår)

Finansiärer: Tieto, Sogeti, CGI, ÅF, Region Värmland och Compare

Läs mer

Uppdrag

Värmland har Sveriges mest könssegregerade arbetsmarknader. Siffror (från ICT sweden) visar att vi kommer sakna 60 000 IT-proffs om 5 år i Sverige och då duger det inte att IT-näringen inte lyckas rekrytera från hela befolkningen. Inom ramen för Genius in ICT arbetar vi för att öka rekryteringsunderlaget till ICT-näringen. Förkortningen ICT står för ”information and communication technology”.

Lösning

Vi arbetar både med koncept för att locka unga att bli mer intresserade av ICT-näringen, men också med att näringen själv ska arbeta med sin egen attraktivitet gentemot målgruppen. Inom ramen för projektet sitter representanter från alla företag i en arbetsgrupp och vi har också valt att ta in ett advisory board av unga från Klara Gymnasium och IT-utbildningarna på universitetet. Tillsammans har vi valt att fokusera på tre olika inriktningar:

  • Samarbete med Tjejer Kodar
  • Utveckla ett praktikprogram för en årskurs 8 – Future Kit
  • Frukostföreläsningar och seminarier samt en hemsida med tips och trix med olika teman och inspiration riktat till företagen.

Resultat

Projektet är pågående, men vi kan nu visa nedan resultat.

Tjejer kodar
Företaget Tjejer kodar arrangerar kodevent runt om på olika platser i världen. Vi bjöd in dem till Karlstad och fyllde 150 platser på några dagar. Många unga kvinnor kommer att få testa på programmering och kodning under våren 2018. Läs mer här:

https://evening-sessions-karlstad.confetti.events/

Future KIT
Ett praktikprogram för årskurs 8 som vi tog fram som koncept inom ramen för projektet. Fokus låg på att kommunicera något annat än vad som vanligtvis berättas när man pratar om programmering, IT och teknik. Under en vecka får eleverna testa att innovera nya idéer utifrån FN:s hållbarhetsmål. Under veckan ska de sedan bygga sin första web för att kunna visa upp och kommunicera sin idé.

Kunskapshöjande aktiviteter för företagen
Det spelar ingen roll om vi finner hundratals unga tjejer som söker sig till branschen om inte företagen är redo att ta emot dem. Företagen arbetar aktivt och bra med frågorna men de vill alla bli bättre. Därför har vi arrangerat olika frukostföreläsningar och kommer avsluta delen i projektet med en rekryteringskonferens. Vi har också byggt en sida på projektägaren Compares web, med filmer och checklistor som riktar sig till företagen.

Läs mer om projektet:

www.compare.se/geniusinict

Läs mer om hur vi jobbar med process- och projektledning

Läs mer om tjänstedesign

Läs mer om hur vi jobbar med normkritik

Referenser: Magnus Bårdén, VD Compare; Camilla Carlander, konsultchef ÅF Karlstad; Thomas Rosvall, konsultchef på CGI.

Verifiering för hållbar tillväxt – Paper Province

Projektet är inriktat mot innovationer som kan bygga det fossilfria samhället. White Box kommer att hålla samman arbetet mellan tre kluster som nu samlas kring en gemensam sak – att fler uppfinnare med resurseffektiva och hållbara idéer ska få ta del av finansieringsstöd.

Projekttid: 180319–190331 (pågår)

Finansiärer: Vinnova

Läs mer

Uppdrag

Aktörer i projektet är Triple Stelix (kluster inom stål och verkstadsindustri i Dalarna), RiSE Processum (kluster inom bioraffinaderiutveckling i Västernorrland) och Paper Province (kluster inom skoglig bioekonomi i Värmland). Samtliga kluster är Vinnväxtvinnare.

De tre klustren, med Paper Province i spetsen, vill få ett ökat inflöde av innovationer som kan bygga det fossilfria samhället genom att attrahera fler idéer som bygger en bioekonomi. Genom projektet ska innovatörer i tidig fas få stöd i form av rådgivning och medel för att testa om innovationen håller för kommersialisering.

Under 1 år ska aktörerna tillsammans ge stöd till över 50 nya innovationer inom skoglig bioekonomi. White Box är projektledare och processledare, har utvecklat modellen tillsammans med Paper Province och kommer driva utvecklingen av det här specifika området tillsammans med samtliga kluster.

LÖSNING

Projektet har precis börjar men snart lanserar en hemsida med mer information.

Läs mer om hur vi jobbar med innovationsledning

Läs mer om hur vi jobbar med projektledning

Läs mer om hur vi jobbar med affärsutveckling