google-site-verification=FNLpKJ1gNo0NqAnx5n8ev36t1VguEl_6Kbpe7rC9t68

Normkritik

FINNS TILL FÖR FLER

Att vara normkritisk innebär att ifrågasätta och reflektera kring föreställningar om vad som är ”normalt” och det ”normala” sättet att vara och leva på. Vi ser på normer som begränsande fördomar, eftersom när vi har ett ”normalt” utgår vi ofta från att ”alla” eller ”de flesta” har samma behov, önskemål eller förväntningar.

När du inte är medveten om vilka normer som finns och hur de kommer till uttryck, är risken stor att du kommunicerar och agerar utifrån fördomar och förväntningar istället för att verkligen vara lyhörd för de specifika behov och önskemål som finns hos de kunder du vill nå eller de brukare du vill hjälpa.

White Box använder normkritik som ett av många verktyg i processen tillsammans med uppdragsgivare. Det gör vi för att vi ser normer som begränsande hinder som motverkar både affärsutveckling och organisationsförändring. När vi ifrågasätter normen så kommer nya lösningar till oss. Vi upptäcker fler möjligheter och kan utveckla en tjänst, en organisation eller ett samhälle som är mer inkluderande. Olika unika lösningar som är rätt för fler, istället för en lösning som passar ”de flesta”.

Det är viktigt för oss och vi vet att det leder till ökad lönsamhet, bättre social hållbarhet och innebär en konkurrensfördel för våra kunder.

Läs mer om tidigare projekt

Läs mer om våra tjänster