google-site-verification=FNLpKJ1gNo0NqAnx5n8ev36t1VguEl_6Kbpe7rC9t68

Kontakt

Från White Box får du bland annat utmanande problemlösning, stöd i process- och projektledning, ökad konkurrenskraft och hållbar förändring. Vi går igång på innovation och jämlik kommunikation. Är det lika viktigt för dig? Då kommer vi att ha kul ihop! Hör av dig VD Melinda From direkt på +46 70 249 03 94 eller via mail på melinda@whiteboxinnovation.se Är du nyfiken på vad vi gör just nu? Klicka på ikonerna och håll dig uppdaterad.

Melinda From

Med gedigen erfarenhet från komplexa projekt och processer kan Melinda guida dig genom de svåra utmaningarna. Hon är väl bevandrade i den offentliga projektvärlden och har gedigen kunskap om entreprenörskap och innovationer och jämställdhet ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. 

Melinda har drivit stora utvecklingsprocesser på regional nivå och är van att processleda förändringsprocesser och projekt där många ska enas om en väg framåt. Hon är utbildad tjänstedesigner och är en fena på innovationsprocesser, förändringsledning och jämställdhetsarbete. Gärna i kombination. Hennes specialområde är klusterutveckling och hon bedriver idag långsiktiga utvecklingsprojekt hos bland annat Paper Province, som är ett World Class Cluster inom skoglig bioekonomi och hos stiftelsen Compare, som är ett ICT-kluster. 

Kontakt: melinda@whiteboxinnovation.se eller 070 249 03 94

Cecilia har gett ut en bok om jämställdhet och hon har drivit några riktigt stora Socialfonds- och regionalfondsprojekt, och är därmed väl bevandrad i EU:s möjligheter och utmaningar. Cecilia har för tillfället flera spännande uppdrag, bland annat som verksamhetschef för Nyföretagarcentrum på Hammarö. 

 

Kontakt: cecilia@whiteboxinnovation.se eller 070 321 43 13