google-site-verification=FNLpKJ1gNo0NqAnx5n8ev36t1VguEl_6Kbpe7rC9t68

Innovationsledning

LEDNING SOM BIDRAR TILL FÖRÄNDRING

Om en organisation är nytänkande, jämställd och hållbar är en ledningsfråga. Hur fungerar det på toppen? Är cheferna gatekeepers eller är kulturen i organisationen inbjudande och öppen?

Medarbetare som trivs på jobbet är ofta innovativa och kommer på nya produkter, utvecklar tjänster och erbjudanden. Det är också de som arbetar nära kunden eller slutanvändaren och får direkt feedback på hur saker fungerar och vad som kan bli bättre.

Med en blandning av coaching, processledning, tjänstedesignlogik, normkritik och unga mentorer hjälper vi ledningen att bli bättre på att ta tillvara på den kunskap och engagemang som finns i organisationen.

Resultatet är ett starkare erbjudande, bättre lönsamhet och gladare medarbetare. Resan dit är enormt utvecklande och ger nya, värdefulla perspektiv som du alltid kommer att ha med dig.

Programmet passar för organisationer inom både privat och offentlig sektor. Enda kravet är en önskan om långsiktig och hållbar förändring.

Läs mer om White Box tidigare projekt

Läs mer om hur vi jobbar med tjänstedesign