En Genius toolbox

2018 - 09 - 09

Tillsammans med en av våra kunder, Stiftelsen Compare, har vi på White Box tagit fram en genial toolbox, eller som vi kallar det en toolbox for genius.

Syftet med toolboxen är att ge konkreta verktyg till dig som vill skapa en mer jämställd och inkluderande arbetsplats. Den är fortfarande under uppbyggnad och mycket återstår, men faktum är att det är ganska enkelt att bara förbättra arbetsklimatet och skapa en mer attraktiv kultur på arbetsplatsen.

I toolboxen finns korta filmer, checklistor och länkar till många bra verktyg.