Är du riggad för growth?

2019 - 03 - 21

Nya affärsmodeller kräver ett helt nytt sätt att arbeta. I många organisationer finns en marknadsavdelning, en IT- avdelning, en Produktavdelning etc. Men det funkar inte i dagens snabba samhälle.

Idag gäller det att vara lyhörd inför vad kunderna vill ha och därmed kräver det att produktavdelningen jobbar hand i hand med marknad, it osv. För att rigga sitt bolag för growth på nätet behöver man snabbt testa och ändra funktioner, utseende osv.

I stället för traditionell organisationsstruktur bör organisationen riggas utifrån Nyckelord (keywords) utifrån vision, där man har ett team som jobbar med både produkt, marknad och programmering. Nyckelorden ska svara upp emot var man som bolag vill synas och ofta kan man direkt mäta trafiken, om det gav effekt.

Såhär jobbar de digitala, snabba bolagen. Men går detta att applicera på andra branscher? För det första så behöver alla bolag idag bli mer digitala, men hur man riggar dem är en annan sak, det viktiga är att det finns kompetens i ledningen att rigga mer snabbfotade bolag som svarar upp till företagens vision och mål, men också kan skapa en actionplan som är snabb och agil.

Ibland gör man misstaget att ta in en person att jobba med growth, digitala strategier osv men sedan skapar man inte förutsättningar organisationsmässigt för dem att göra sitt jobb på bästa sätt. Gör inte det misstaget. Se till att du har en ledning som fattar hur man jobbar med Growth och skapa sedan en organisation utifrån det.