google-site-verification=FNLpKJ1gNo0NqAnx5n8ev36t1VguEl_6Kbpe7rC9t68

Affärsutveckling

STRATEGI FÖR ÖKAD KONKURRENSKRAFT

Är din affärsmodell statisk och passiv eller framåt och flexibel? Idag lär sig storföretagen av de små, snabbfotade start up-bolagen. Marknaden och olika målgruppers behov förändras i snabb takt. För att behålla konkurrenskraften måste företag och organisationer hålla samma tempo.

Genom att skapa utrymme i din strategi för att kunna ”fail fast” förbättrar du förutsättningarna för att hålla ditt erbjudande relevant mot kunder och stärker ditt varumärke, både som leverantör och som arbetsgivare. För att kunna upptäcka ny potential och driva fram nya produkter och tjänster behöver du snabbt kunna testa direkt mot användare, utveckla och uppdatera innan du hittar rätt.

White Box erbjuder metoder och processer för detta som alla kommer från start up-världen i Silicon Valley. Med utgångspunkt i tjänstedesign och värdeskapande processer identifierar vi nya utvecklingsmöjligheter och med hjälp av affärsmodellering kan vi förfina både din strategi och ditt erbjudande. När processen är klar är din affärsmodell uppdaterad med nya sätt att skapa värde och en modern, hållbar intäktsmodell.

Läs mer om White Box tidigare projekt

Läs mer om hur vi jobbar med tjänstedesign