Vi hittar lösningar som gör det möjligt för andra att nå sina visioner. Med fokuserad kreativitet och inkluderande innovation förändrar vi det stora och utvecklar det lilla.

Affärsutveckling

Med utgångspunkt i tjänstedesign identifierar vi nya utvecklingsmöjligheter och med hjälp av affärsmodellering kan vi förfina både din strategi och ditt erbjudande.

Läs mer

Innovationsledning

Med coachning, tjänstedesignlogik och unga mentorer hjälper vi ledningen att bli bättre på att ta tillvara på den kunskap och det engagemang som finns i organisationen. Resultatet är ett starkare erbjudande, bättre lönsamhet och gladare medarbetare.

Läs mer

Projekt- och
processledning i
komplexa projekt

Hos White Box får du tillgång till flera duktiga och seniora projektledare med en bredd av branscherfarenheter och specialistkompetenser.

Läs mer

Tjänstedesign

Tjänstedesign är lika mycket ett tankesätt som en arbetsmetod. Slutanvändaren är vår viktigaste tillgång och metoden kan användas till att organisera människor, infrastruktur, kommunikation och andra delar som hör till en tjänst för att förbättra kundens upplevelse.

Läs mer

Senaste nyheter

2018 - 07 - 11

White Box tar hem stororder och växer!

Läs hela nyheten

2018 - 06 - 27

HÄSTJOBBET – en podd om entreprenörskap och innovationer inom ridsporten

Läs hela nyheten

2018 - 03 - 22

White Box får ansvar för stort Vinnova-projekt med tre vinnväxtvinnare

Läs hela nyheten