google-site-verification=FNLpKJ1gNo0NqAnx5n8ev36t1VguEl_6Kbpe7rC9t68

Vi hittar lösningar som gör det möjligt för andra att nå sina visioner. Med fokuserad kreativitet och inkluderande innovation förändrar vi det stora och utvecklar det lilla.

Affärsutveckling

Med utgångspunkt i tjänstedesign identifierar vi nya utvecklingsmöjligheter och med hjälp av affärsmodellering kan vi förfina både din strategi och ditt erbjudande.

Läs mer

Innovationsledning

Med coachning, tjänstedesignlogik och unga mentorer hjälper vi ledningen att bli bättre på att ta tillvara på den kunskap och det engagemang som finns i organisationen. Resultatet är ett starkare erbjudande, bättre lönsamhet och gladare medarbetare.

Läs mer

Projekt- och
processledning i
komplexa projekt

Hos White Box får du tillgång till flera duktiga och seniora projektledare med en bredd av branscherfarenheter och specialistkompetenser.

Läs mer

Tjänstedesign

Tjänstedesign är lika mycket ett tankesätt som en arbetsmetod. Slutanvändaren är vår viktigaste tillgång och metoden kan användas till att organisera människor, infrastruktur, kommunikation och andra delar som hör till en tjänst för att förbättra kundens upplevelse.

Läs mer

Senaste nyheter

2019 - 04 - 17

Normplattformen

Läs hela nyheten

2019 - 03 - 21

Är du riggad för growth?

Läs hela nyheten

2019 - 03 - 20

Ständiga förbättringar står i vägen för stordåd

Läs hela nyheten